דבר המנהלת


בית ספר כרכור מאמין ביצירת תרבות של הכלה בין כלל באי בית הספר, תלמידים, מורים, הורים וקהילה, כמו כן, בית הספר שוקד על יצירת הקשר האישי בן כל השותפים, באי בית הספר. השנה אנו שמים דגש על קשר מורה מקצועי ותלמיד.

בית הספר שוקד על העצמת התלמיד וקידומו בהתאם ליכולתו,כישרונותיו והתחומים הקרובים לליבו, מתוך שאיפה לאפשר לתלמידים למצות את הפוטנציאל הטמון בהם.
עולם האומנויות משתלב בתרבות הבית ספרית, מקדם את האני מאמין שלנו: כי אחד התנאים הראשונים ליצירתיות,היא הנכונות להתחיל כל יום מחדש. והאמונה שכל אחד יכול!

 

השנה שמנו לנו ליעד מרכזי לטפח לומד עצמאי בהתאם לטכנולוגיית המאה עשרים ואחת. בית הספר נכנס לתוכנית התקשוב הארצית, בה ניתן מחשב לכל מורה וכל כיתה הופכת לסביבה מקוונת המאפשרת הוראה המותאמת למציאות המאה – 21.

אני מאחלת לכולנו שתהיה זו שנה של עמידה ביעדים. שיפור הישגים לימודים תוך ביסוס דרכי ההוראה בהתאם לטכנולוגיות הקיימות, ויחד עם זאת שנה בה נצליח לראות כל תלמיד ותלמיד, לבנות גשר לקשר , לחזק את תחושת השייכות של כל השותפים למערך הבית ספרי ולבסס סביבה בה קיימת תרבות של הכלה.

מנהלת בית הספר 

הגדרות כלליות כניסה למערכת