חזון בית ספר ותפיסה חינוכית

בית הספר פועל לסילוק מחסומי הזרות על ידי יצירת תרבות של הכלה לכלל אוכלוסיית בית הספר מימוש תחושת השייכות ופיתוח כלים להעצמה אישית כגון מודל של "מעגל אמפתיה" לגילוי הזדהות לאחר ולרגשותיו.

 בבית הספר  מאמינים בחינוך קהילתי חינוך המאפשר שיח של כל המבוגרים המשמעותיים בחייו של הילד, שיח המייצר בוגר אחראי, מעורב ותורם. וועדות הורים פעילות: זה"ב, "שישי בחברותא", אירועים,  וועדה ירוקה, הנהגות כיתה פעילות לשם גיבוש, העשרה וביסוס תחושת השייכות.
בית הספר שוקד על העצמת התלמיד וקידומו בהתאם ליכולתו, כישרונותיו והתחומים הקרובים לליבו,מתוך שאיפה לאפשר לתלמידים למצות את הפוטנציאל הטמון בהם.
בבית הספר מתקיימת תכנית לימודים ספירלית סביב עולם האומנויות

בית הספר שוקד על פיתוח וצמיחה של היכולות והכישורים של התלמידים, ומאפשר לתלמידים להתנסות במגוון של אומנויות בתחום האומנויות הפלסטיות, הצילום והגרפיקה, המוסיקה, המחול, המקהלה והתיאטרון.

 

בית הספר מוביל למידה שיתופית מקוונת כחלק מפיתוח תפקודי לומד למאה ה-21

"לומדים ביחד" למידה רב מגזרית (יהודי חילוני, יהודי דתי, ערבי מוסלמי).

"הקשר הרב – דורי" למידה משותפת של גיל הזהב ותלמידי שכבת ה'.

"שביל טבע עירוני"  -למידה שיתופית יישובית.

אנחנו מאפשרים לכלל התלמידים להוביל ולתרום לקהילת בית הספר, מתוך תפיסת עולם האומרת כי תרומה  ומועילות מעלה את תחושת הערך העצמי ומבססת את תחושת השייכות

שכבת ד'- תלמידים מלמדים תלמידים" ילדי ד' חונכים את ילדי א'

שכבות ה'-ו' מובילות מגוון ועדות :

  • ועדת חגים ומועדים סביב לוח השנה העברי. הפסקה פעילה ולמידה בכיתות בדגש על מועדים מלוח השנה העברי.
  • ועדת "ספרנוע" שכבה בוגרת מעודדת קריאה בקרב השכבה הצעירה.
  • חדר "רוגעלך" שכבה בוגרת מפעילה שכבה צעירה בסביבה יצירתית ומכילה.
  • ועדת טורנירים+ הפסקה פעילה:  אחראים על לוח הטורנירים הבית ספרי והוצאתם לפועל. הפעלת כלל תלמידי בית ספר במגוון פעילויות אחת לחודש במהלך ההפסקה הגדולה.
  • שנינו מאותו הכפר"- הנצחת בוגרי בית הספר וחיזוק הקשר עם משפחות השכול.
  • üועדת זה"ב- שותפים בהובלת ערכי הזה"ב והטמעת כללים לזהירות בדרכים. והפעלת תלמידי בית הספר בימי שיא והפסקות פעילות.
הגדרות כלליות כניסה למערכת