הנהלת בית הספר בשותפות צוות בית הספר, קיימה דיון מחודש, בנושא שיעורי בית,  במגמה לגבש מדיניות ברורה,

התואמת את החזון והתפיסה החינוכית הבית ספרית.
הדיון עסק בסוגיות הבאות:

  • מטרות שיעורי הבית ותרומתם.
  • בעיות המתעוררות כתוצאה משיעורי הבית.
  • סוגי המטלות הניתנות.
  • מעקב אחר הכנת שיעורי הבית והתמודדות עם אי-הכנת שיעורי בית.
  • מינון נכון, מותאם גילאים.
  • התייחסות לשונות בצורכי התלמידים בהקשר של שיעורי הבית.
  • מעורבות הורים בשיעורי הבית.

שיעורי בית – מדיניות בית ספרית

מטרותמעקב, הקפדה והתמודדותמינון מותאם גילסוגי מטלות והתאמתן לשונות

1. תרגול, העמקה, חידוד והרחבת החומר הנלמדתוך שיפור הישגי התלמידאו הטרמה ליצירת מוטיבציה לנושא חדש.

2. חיזוק וביסוס תחושת מסוגלות, הנרכשת בעזרת עבודה עצמית.

3. הרחבת הלמידה מחוץ לכותלי בית הספר: לאפשר אופני ביטויי למידה שונים.

4. העברת אחריות הלמידה אל התלמיד תוך רכישת הרגלי למידה עצמית ויכולות ארגון זמן.

5. קיום תהליכי הערכה
מגוונים.

בדיקה באופן קבוע תוך בחירה מושכלת של המטלות הנבדקות

בהלימה למטרות שהוגדרו לעיל.

במצבים של אי הכנת שעורי בית, התנהלות בהתאם לתקנון בית הספר (יש לעיין בתקנון ).

התיחסות לשונות – יצירת דיאלוג לשם קביעת תוכנית אישית מותאמת למטרות הלמידה.

לדוגמא:

·         הסכם אישי עם תלמידים תוך חיזוק, עידוד, מתן אורכה למי שזקוק להשלמת השיעורים או/ו צמצום מטלות (לפי שיקול דעת המורה המלמד).

·         הישארות בהפסקות להשלמת המשימות ועוד…

כיתות א'ב':  כ- 20 דקות ליום.

כיתות ג'ד':  כ-  50 דקות ליום.

כיתות ה'ו':   כ-  60 דקות ליום.

דרוש תיאום ציפיות בין מורות המלמדות מקצועות לבין המחנכת, בהתאם למערכת השעות, לצורך חלוקת ארגון זמן שעורי הבית.

מומלץ מהמחנכת לנהל שיח עם תלמידים בנושא תכנון זמן להכנת שעורי בית.
על פי חוזר מנכ"ל ניתן לקיים עד 2 מבחנים בשבוע.בכל כיתה יש לתלות לוח מבחנים,המייצג את כל המקצועות הנלמדים בכיתה.יש לגלות גמישות כדי לתת מענה לכלל המקצועות .

כדאי לגלות התחשבות במינון של שיעורי הבית, בתקופות של מבחנים.

·      חשוב לגוון בסוגי המטלות.

·      חשוב לתת מענה לשונות התלמידים – כלומר המטלות צריכות להיות מדורגות.

·      לתלמידים בעלי צרכים מגוונים – יש למקד מספר מצומצם של משימות מותאמות.

·      חשוב לאפשר בחירה.

·      חשוב לגוון במסגרות העבודה – יחיד, זוגות, קבוצות.

שותפות ומעורבות הורים בנושא-  מן המחקרים

הורים אשר ישכילו להקנות לילדיהם הצעירים הרגלי למידה יעילים בהכנת שיעורי הבית, יעניקו לילדם מתנה, מיומנויות לחיים!

סביבת עבודה מתאימה

חשוב להקצות להכנת השיעורים מקום מתאים בבית ולבנות יחד עם הילד את הסביבה שמתאימה לו.

כאמור, המקום לא חייב להיות בחדר של הילד אבל חשוב שיהיה קבוע.

נסיבות מתאימות – סביבה שקטה ונעימה.

לוח זמנים – חשוב לקבוע זמן שמתאים לאופיו של הילד ולצרכים של המשימות. יש לזהות את הזמנים בהם הילד יותר מרוכז, ויש לדאוג שטווח הזמן בו מכינים את שיעורי הבית יהיה מותאם לגיל הילד וליכולות שלו. חשוב ללמד את הילד לבדוק את עצמו ולתכנן באילו ימים ניתן להכין את השיעורים מיד אחרי בית ספר ובאילו ימים מאוחר יותר – ולהכין יחד איתו מערכת זמנים שבועית לאחר הצהריים, המשלבת ומתחשבת בין הצרכים שהם חובה(חוגים, ש.ב.) לבין עיסוקי הפנאי (טלביזיה, חברים, מחשב…) .

הבנת הוראות ומילוי משימות – כדאי  לשאול את הילד אם הוא מבין את המשימה, ובמידה והוא לא מבין, להסביר לו אותה לפני שהוא מתחיל בעבודתו העצמאית.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת