חגי תשרי

חודש תשרי הוא החודש הראשון למניין השנה והשביעי למניין החודשים מחודש ניסן: "בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש" (ויקרא כג כד).

זהו חודש "הימים הנוראים" ימי הרחמים, הסליחות, התשובה והכפרה ,בהם ממשיכים את אמירת הסליחות שהחלו בחודש אלול.

הידעתם?
מקור שם החודש: מקור שמו של החודש בבלי, "תשרית" שמשמעותו הוא התחלה. החודש בו מתחילה השנה החדשה.


"ירח איתנים" החודש נקרא גם על פי ספר מלכים א' ח' ב) " בירח האיתנים בחג, הוא החודש השביעי".

על פי המסורת בחודש זה גם נברא אדם הראשון, נולדו בו אבות האומה, יוסף יצא מבית האסורים ובו בטלה עבודת הפרך של אבותינו במצרים.

למידע נוסף ופעילויות היכנסו לאתר משרד החינוך.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות