חג שבועות

"בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני" (שמות י"ט ו'). "ביום הזה" אמרו חז"ל, זהו יום שחל בו ראש חודש, שבאחד לחודש סיון חנו במדבר סיני מוכנים לקבל את התורה.
חודש סיון הוא החודש השלישי לחודשי השנה בלוח העברי והוא החודש התשיעי כאשר מונים את חודשי השנה מתשרי.

 

חג השבועות – משרד החינוך

חג השבועות – פורטל חינוך 

חג השבועות – מכון חגים 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות