תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ"ד

מצורף בזאת מסמך תשלומי הורים לשנת תשפ"ד: 

חוזר תשלומים תשפד

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת