אגרת חודש ינואר 2021

"ההצגה הגדולה הזו היא נצחית. תמיד יש זריחה איפשהו; הטל לעולם אינו מתייבש כולו בבת
אחת; ממטרים יורדים ברציפות; אד עולה כל העת. זריחה נצחית, דמדומים נצחיים, על ימים,
יבשות ואיים, כל אחד בתורו, עם סיבובו של כדור הארץ". ג'ון מיור, פילוסוף של הטבע


קהילת כרכור היקרה,
מסכמים חודש נוסף, חודש שברובו הלמידה והקשר התקיימו מרחוק. אנו מודעים לעובדה
שהשחיקה היא גדולה מאד בקרב כולנו ולכן עסוקים מאד בהדגשת נקודות האור – זמן משפחה,
ערבות הדדית, שיתופי פעולה.

צוות ביה"ס רואה תפקידו כשומר הסף ואנו נערכים ליום שאחרי,
ממפים כל הזמן את החוזקות לצד מעגלי הפגיעות שיסייעו לנו להתמודד עם ההשלכות. 

היכנסו לאגרת חודש ינואר 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות