אליפות המתמטיקה

תחרות המתמטיקה לבתי הספר היסודיים – SKillz Math – מידע 

שלב אימון בתחרות יתחיל בתאריך 13.1.19 

הגדרות כלליות כניסה למערכת