האמנה שלנו


 בבית ספרינו שומרים על פרטיותם של הנמצאים.

 אנו מאמינים שכל תלמיד אחראי לחפציו.
כל תלמיד בבית הספר זכאי לשוויון זכויות.
הפעילות בהפסקה ניתנת להחלטתו של כל פרט בבית הספר אלא אם כן מוטל עליו תפקיד.
כל באי בית הספר ינהגו בשלום איש כלפיי רעהו.
באי בית הספר ינהגו בכבוד לשירותים הניתנים במסגרת בית הספר וינהגו בהם כשלהם.
כל קהילת בית הספר תשאף לטיפוח איכות החיים ולניקיון בכל מקום אשר ילכו.
התלמידים יגיעו לבית ספרינו בריאים ובית הספר מחויב לבריאותם במשך כל יום הלימודים.
בית ספרינו חייב להיות מקום בטוח לכל באי בית הספר לאורך היום כולו.
בבית ספרינו הנושאים ילמדו בצורה מעניינת ופעילה.
טיולי בית הספר יהיו מהנים, מעניינים ומגבשים אשר בחלקם יבהירו את הנלמד בכיתות ויחזקו את הקשר למדינת ישראל.
בית הספר יקיים טקסים וילמד על החגים בהתאם לרוח היהדות ויכשיר את התלמידים להיות אזרחים פעילים ומודעים לעבר, להווה ולעתיד במדינת ישראל.

הגדרות כלליות כניסה למערכת