האמנה שלנו


 קהילת בית הספר – צוות, תלמידים והורים ניסחה אמנה זו בהלימה לערכים מובילים שנבחרו.

על מנת ליישם את ערכי האמנה,

אנו מתחייבים לנהוג בהתאם לכללי התקנון הבית ספרי.

היכנסו לקישור הבא: אמנה בית ספרית

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת