יום הזיכרון לשואה ולגבורה יחול ביום חמישי ה- 28/4/22. 

נא להגיע בחולצה לבנה. 

טקס בית ספרי יתקיים בשעה 10:00. 

בית הספר ממשיך ליטול חלק בקידום מסורת של הדלקת נר זיכרון אישי לזכר אדם אשר נספה בשואה. בין שאר הפעילויות והתכניות שמערכת החינוך מיישמת בתחום, משרד החינוך תומך בהנהגת המסורת בכל בית בישראל, בחיק המשפחה, ובדרך זו נפעל כולנו לשמירת זיכרון השואה גם לדורות הבאים.

לצערנו בעוד מספר שנים לא יהיו עוד ניצולים שיוכלו לשתף אותנו בסיפורם. חשוב שנהיה כולנו אחראיים לשמירת הזיכרון. יחד עם הזיכרון של 6 מיליון הנספים יש מקום לכבד את הזיכרון של היחיד, במיוחד לזכר כל אותם נספים שאין מי שיזכור אותם.

לקראת ערב יום השואה כל התלמידים בביה"ס יחזרו הביתה עם נר זיכרון מיוחד. על כל נר פרטים על חייו של אדם שנספה בשואה. תוכלו לקבל מידע נוסף על הפרויקט באתר האינטרנט של עמותת שם ונר http://www.shemvener.org.il/  בנוסף, באמצעות האתר כל אחד יכול להכין ולהדפיס תווית על שם קרוב משפחה או לבחור תווית מתוך מאגר השמות הקיימים.

אנו מציעים לתלמידים שבערב יום השואה יקראו את הפרטים אודות האדם המוזכר על הנר וידליקו את הנר לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה יחד עם משפחותיהם.

את הצילום שלכם עם הנר, יש להעלות לקיר השיתופי הבית ספרי בקישור זה

נהיה כולנו שותפים ביצירת מסורת לאומית לזיכרון השואה.

בברכה,

משפחת ממלכתי קהילתי כרכור.

למידע נוסף על התוכנית החינוכית בנושא השואה: בשבילי הזיכרון 

הגדרות כלליות כניסה למערכת