TEC4SCHOOL – על התכנית

الدرس الاول -נושא ראשון – תקנון ללמידה שיתופית

  1. צפו  בסרטון וענו  על השאלות המופיעות בו: סרטון شاهدوا الفلم وأجيبوا عن الأسئلة التابعة له:
2. משימה קבוצתית  ( مهمة جماعية )- מביעים את הלמידה השיתופית דרך הצילום. نعبر عن التعلم المشترك عن طريق التصوير 
  • תכננו וצלמו תמונה המתארת לדעתכם למידה שיתופית.  – خططوا وصورو صورة التي تعبر عن التعلم المشترك . העלו למצגת השיתופית על פי מספר הקבוצה.
            قم بوضع الصورة على الشريحة حسب رقم مجموعتك . 3. משימה קבוצתית  ( مهمة جماعية )-
  • קראו את התגובות שכתבו התלמידים מהקבוצה שלכם.
  • כתבו תגובה אחת עניינית, בשפה רהוטה, ברורה ומכבדת. הציגו את עצמכם בתחילת התגובה – שמכם ושם בית הספר.
  • כתבו שאלה המסקרנת אתכם מתוך התמונות שהעלו. חשבו היטב על שאלה שמציגה הבעת עניין בצילום.
 

נושא שני – שאלון TEC استبيان الدرس الثاني

קישור לשאלון בעברית: שאלון לתלמידים Tec 
הורים יקרים,

ילדכם משתתף בתכנית TEC4Schools לתקשורת ולשיתוף פעולה עם תלמידים ממגזרים שונים בסביבות טכנולוגיות חדשניות​.

​​לאור המעורבות והעניין הרב שמגלה קהילת ההורים של הילדים שנבחרו להשתתף בתוכנית יוקרתית זו, הצוות הפדגוגי המוביל מבקש את שיתוף הפעולה שלכם במילוי שאלון קצר ואנונימי להערכת העשייה החינוכית בתכנית זו בבית ספרנו, ובכך לסייע לנו להעצים את חווית הלמידה של ילדיכם ולפתח את המיומנויות הטכנולוגיות והחברתיות שלהם.

אנו מעוניינים לבדוק את עמדותיכם כלפי התכנית, ומבקשים את שיתוף הפעולה שלכם במילוי השאלון הקצר והאנונימי הבא. אנא לחצו על הקישור המתאים:

שאלון להורים בעברית,

נושא שלישי – רב תרבותיות 

שתפו ברשת החברתית בחג שלכם ובמנהגי החג המתקרב. WORKPLACE
  • נכיר ערכים בערבית ובעברית הקשורות לחברה הרב תרבותית ויכולות לאחד את התרבויות ולגשר על הפערים : אהבה, שלום, שונות, אחדות, סובלנות, التي توحد الثقافة و تسد الفجوات الكبيرة: محبة,سلام,مختلف,اتحاد وتحمل الآخر סבלנות, כבוד, עבודת צוות, נתינה, אחריות, שותפות, תקשורת, גישור ועוד…احترام العمل الجماعي,عطاء,مسؤولية,اتصال,ترابط والخ……. היכנסו למשחק ללימוד מילים ונסו ללמוד אותן.
סרטונים בנושא שונות בחברה רב תרבותית: תלמידי כרכור (שונות עבורי), תלמידי ארלוזורוב (שונות בחגים) ותלמידי אבן סינא (שונות בשפה) .  

רב תרבותיות בחברה הישראלית – תוצר שיתופי

 

שאלון סוף שנה 

לשאלון תלמידים לחצו- כאן.
 

   
הגדרות כלליות כניסה למערכת