מפגש לקראת כיתה א'

מפגש לקראת כיתה א' 

יתקיים ביום שישי 22.1.21 בשעה 11:00 

הגדרות כלליות כניסה למערכת