ימים אלו של חגי תשרי מזמנים אפשרות לכל אדם, לערוך בירור מחודש בשאלה את מי הוא צריך לפייס, וממי הוא צריך לבקש סליחה. מנגד, הם מזמינים את האפשרות להיות מוכן לסלוח לאחרים.

היכנסו ללוח הקיר השיתופי של כיתתכם, הוסיפו פתקית (לחיצה על +) וכתבו "אני מבקש סליחה מ… על… "

התייחסו לנקודות הבאות: ממי אני מבקש סליחה, מהי הבקשה, מדוע?  

כיתה א1

כיתה א2

כיתה א3

כיתה א4 

כיתה ב1 

כיתה ב2 

כיתה ב3 

כיתה ב4 

כיתה ג1 

כיתה ג2 

כיתה ג3 

כיתה ג4 

כיתה ד1

כיתה ד2 

כיתה ד3 

כיתה ד4 

כיתה ה1

כיתה ה2 

כיתה ה3 

כיתה ה4 

כיתה ו1 

כיתה ו2 

כיתה ו3 

כיתה ו4 

 

קישור ליחידת לימוד בנושא סליחות סליחה-300x249

הגדרות כלליות כניסה למערכת