משימות במדעים תש"ף

קישור ה'1-
 
 
קישור ה'2-
 
 
קישור ה'3-
 
 
קישור ה'4-
 
הקודים של כל כיתה-
 
קוד ה'1- c309777
קוד ה'2-g813175
קוד ה'3- f386905
קוד ה'4- b853754
 
הגדרות כלליות כניסה למערכת