"פשוט תכנות" אמירים ו'

בתאריכים 8-12 בדצמבר יכנסו תלמידי אמירים ו' – "פשוט תכנות" ויציגו את התכנית בכיתות ג'-ו'. 
 
התלמידים המשתתפים בתכנית אמירים יציגו את התכנית במהלך השבוע בכיתתם וביום שישי יציגו אותה בכיתות ג'-ה' לפי מערכת מסודרת. 
 
אורך הפעילות – שעתיים רצופות. 
בשעה הראשונה – יש לארגן את שולחנות הכיתה בצורת ח על מנת לאפשר מרחב חופשי לפעילות במרכז הכיתה. 
בשעה השנייה – יעבדו התלמידים עם מחשבים ניידים וילמדו לתכנת דרך משחק "שעת הקוד". 
 
התלמידים יציגו בכיתות ו' בתאריכים ובשעות: 
כיתה ו'1 – 8/12 שעה 5-6 
כיתה ו'2 – 9/12 שעה 1-2 
כיתה ו'3 – 11/12 שעה 2-3 
 
ביום שישי ה-12/12 יציגו תלמידי אמירים את התכנית בכיתות ג'-ה' על פי מערכת שנשלח בהמשך לכל הכיתות. 

פעילות אמירים ו' 

"פשוט תכנות"

קישור ל"שעת הקוד"

בהצלחה! 

הגדרות כלליות כניסה למערכת