תקנון בית ספר

תקנון בית ספר    – "ממלכתי קהילתי כרכור" תשפ"ג

"השמיים הם הגבול, והדרך – דרך ארץ"

בהלימה לחוזר מנכ"ל ולאמנה הבית ספרית שנוסחה בהשתתפות נציגי צוות, הורים ותלמידים

 

ביה"ס היסודי ממלכתי קהילתי "כרכור" הנו בית חינוך. כבית חינוך, נדרש הצוות החינוכי לקבוע נורמות התנהגות ותפקוד ראויים לצד עשייה חינוכית ולימודית, עליו לשמש דוגמה ביישום העקרונות החינוכיים ובחינוך לקראתם. על מנת שנוכל לחנך לאהבת הדעת, התרבות, האדם והסביבה ועל מנת לקיים בבית ספרנו אורח חיים המתאים לערכים בהם אנו מאמינים, יש ליצור שקיפות ושפה אחידה בתוך ביה"ס בין מורים, לתלמידים ולהורים, ולשמור על נורמות וכללים של "עשה ואל תעשה".

התקנון הבית ספרי מבוסס על ערך כבוד הדדי בין כל השותפים לקהילת ביה"ס. נציגי מורים, הורים וצוות ניסחו אמנה בהלימה לערכים מובילים שנבחרו שסייעה בניסוח התקנון הבית ספרי. התקנון מושתת על תקנות ונהלים בכפיפות מלאה לחוזרי המנכ"ל של משרד החינוך. התקנון נועד להסדיר ולהבהיר את ההתנהגות המצופה מכל תלמיד/ה ואת מדרג התגובות במקרה של הפרת הכלל.

התקנון מבטא את האחריות המשותפת של המורים ושל התלמידים לאווירה חינוכית נעימה ובטוחה ואת מחויבותם לכבוד הדדי ועל כן, כולנו מחויבים לקיים תקנון זה באופן עקבי ושוטף. במידה ונממש את התקנון כהלכה, יתאפשר לכולם לחוש בבית הספר מוגנות, וודאות ובטחון ומכאן כולנו נצמח.

בברכה,

הנהלת ביה"ס

והצוות החינוכי

 

קישור לתקנון 

הגדרות כלליות כניסה למערכת