סרטון היכרות עם בית הספר תשפ"ב

מוזמנים להכיר מקרוב-רחוק את שגרות בית הספר שלנו. 

עריכה: רוית שני סריון, סגנית

הגדרות כלליות כניסה למערכת