"שישי בחברותא" –

.1חלוקת עבודה שנתית שמטרתה עידוד ופיתוח יוזמות חברתיות של תלמידים (כל שכבה בהתאם לערך החודש).

  1. תלמידי הכיתה המשגררת בונים יחד עם מחנכת הכיתה מערכי שיעור להוראות ערך החודש בהתאמה לשכבות הגיל השונות.
  2. רכזות חברתיות מקיימות יחד עם מחנכת הכיתה חשיבה משותפת במטרה לאשר את תכנית העבודה ומערכי השיעור שיצרו התלמידים.

שישי בחברותא

הגדרות כלליות כניסה למערכת