"שפה זה הקול" 

הקמת מרחבי למידה הנותנים מענה למיומנויות הבנת הנקרא, כתיבה ולשיח הדבור בשכבות א' – ב'.

שפה אב 2

מרחב למידה עבור שכבות ג' – ד'

"המרחב שלי ליצור"

  1. יצירת תלקיטי עבודה לתלמידים.
  2. הדרכת התלמידים לעבודה במרחב.
  3. כתיבת מחוונים לכתיבה ולהערכה.

תמונה1

הגדרות כלליות כניסה למערכת