1. חשיפה  לאומן קית' הרינג – זרקור על מושגים- קו, צבע וצורה.
  2. הצגת האומן קית' הרינג, התמקדות בטכניקת היצירה  "גרפיטי" ובהעברת מסרים חברתיים.
  3. עבודה על קיר ריק- שיעורי גאומטריה בנושא המדידות לפי שכבות הגיל ובהתאם לתוכנית הלימודים.
  4. בחירת יצירה של קית' הרינג בעלת מושג או עיקרון מתמטי.
  5. תהליך העתקת היצירה על גבי הקיר.
  6. עבודה במרחב  סביב נושאים מתוך תכנית הלימודים על פי שכבות הגיל  ומתן מענה דיפרנציאלי .

תמונה2

הגדרות כלליות כניסה למערכת