בבית ספר ממלכתי כרכור יצרנו שתי סביבות למידה חדשות המזמנות שילוב באמצעי קצה.

סביבות הלמידה בתחומי דעת מולדת וגאוגרפיה לכיתות ד'-ה':

"משחקוד" – מרחב למידה פיזי המשלב סביבות למידה וירטואליות.

התלמידים יוצרים כרטיסי מידע ומשחקים דיגיטליים ומשלבים אותם במרחב "קיר מפעיל" באמצעות QRCODE.

הפעילות במרחב:

פעולות לביצוע:

  1. הקמת מרחבי למידה פיזיים המזמנים שילוב למידה ומשחק.
  2. חשיפת מורים ותלמידים למרחבים ובניית יחידת הוראה המעודדת למידה במרחבים.
  3. התלמידים יוצאים ללמידה במרחבים עם אמצעי קצה.
  4. התלמידים מתנסים באוריינות דיגיטלית במרחב חוץ כיתתי.

תקשוב מולדת

 

 

לומדים על המצאות ישראליות 

https://quizlet.com/live

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת