מדיניות בית ספרית – שעורי בית

הנהלת בית הספר בשותפות צוות בית הספר, קיימה דיון מחודש, בנושא שיעורי בית,  במגמה לגבש מדיניות ברורה, התואמת את החזון והתפיסה החינוכית הבית ספרית.הדיון עסק בסוגיות הבאות: מטרות שיעורי הבית ותרומתם. בעיות המתעוררות כתוצאה משיעורי הבית. סוגי המטלות הניתנות. מעקב אחר הכנת שיעורי הבית והתמודדות עם אי-הכנת שיעורי בית. מינון נכון, מותאם גילאים. התייחסות לשונות […]

יצירת קשר

צרו קשר… בית ספר ממלכתי קהילתי "כרכור"טלפון/פקס: 04-6377044כתובתנו:רחוב המייסדים 73, כרכור   מנהלת בי"ס: איריס חזיזהסגניות: רוית שני סריון, גלית ביאר

חזון בית ספר ותפיסה חינוכית

חזון בית ספר ותפיסה חינוכית בית הספר פועל לסילוק מחסומי הזרות על ידי יצירת תרבות של הכלה לכלל אוכלוסיית בית הספר מימוש תחושת השייכות ופיתוח כלים להעצמה אישית כגון מודל של "מעגל אמפתיה" לגילוי הזדהות לאחר ולרגשותיו.  בבית הספר  מאמינים בחינוך קהילתי חינוך המאפשר שיח של כל המבוגרים המשמעותיים בחייו של הילד, שיח המייצר בוגר […]

דבר המנהלת

דבר המנהלת בית ספר כרכור מאמין ביצירת תרבות של הכלה בין כלל באי בית הספר, תלמידים, מורים, הורים וקהילה, כמו כן, בית הספר שוקד על יצירת הקשר האישי בן כל השותפים, באי בית הספר. השנה אנו שמים דגש על קשר מורה מקצועי ותלמיד. בית הספר שוקד על העצמת התלמיד וקידומו בהתאם ליכולתו,כישרונותיו והתחומים הקרובים לליבו, […]