האמנה שלנו


 bullet_pinבבית ספרינו שומרים על פרטיותם של הנמצאים.

 bullet_pinאנו מאמינים שכל תלמיד אחראי לחפציו.
bullet_pinכל תלמיד בבית הספר זכאי לשוויון זכויות.
bullet_pinהפעילות בהפסקה ניתנת להחלטתו של כל פרט בבית הספר אלא אם כן מוטל עליו תפקיד.
bullet_pinכל באי בית הספר ינהגו בשלום איש כלפיי רעהו.
bullet_pinבאי בית הספר ינהגו בכבוד לשירותים הניתנים במסגרת בית הספר וינהגו בהם כשלהם.
bullet_pinכל קהילת בית הספר תשאף לטיפוח איכות החיים ולניקיון בכל מקום אשר ילכו.
bullet_pinהתלמידים יגיעו לבית ספרינו בריאים ובית הספר מחויב לבריאותם במשך כל יום הלימודים.
bullet_pinבית ספרינו חייב להיות מקום בטוח לכל באי בית הספר לאורך היום כולו.
bullet_pinבבית ספרינו הנושאים ילמדו בצורה מעניינת ופעילה.
bullet_pinטיולי בית הספר יהיו מהנים, מעניינים ומגבשים אשר בחלקם יבהירו את הנלמד בכיתות ויחזקו את הקשר למדינת ישראל.
bullet_pinבית הספר יקיים טקסים וילמד על החגים בהתאם לרוח היהדות ויכשיר את התלמידים להיות אזרחים פעילים ומודעים לעבר, להווה ולעתיד במדינת ישראל.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת